top of page

בקרוב

חינוך ודה רדיקליזציה
בחבל עזה

המטרה

את החמאס אפשר לנצח צבאית, אך כל עוד לא נלחם ברעיון של החמאס וארגוני טרור אחרים- ימשיכו לצוץ עוד ועוד מחבלים מולם נצטרך להתמודד כל פעם מחדש.

המטרה היא הפחתה משמעותית בגיוס פעילים לטרור, הפחתה באלימות, פתיחת אופקי תעסוקה וכיווני חיים שוחרי שלום.

על מנת לעשות זאת, יש לבחון את התכנים התרבותיים בכלל האספקטים בהם אנשים בעזה נתקלים. בתי ספר, השכלה גבוהה, תקשורת, מוסדות דת (מסגדים, בתי דין שרעיים), אירועי תרבות ועוד.

כל קטגוריה כזאת, ותת קטגוריות, יגובשו עבורם תכניות מפורטות על ידי קבוצות חשיבה הכוללות אנשים מובילים ובעלי ניסיון מתחום החינוך במגזר הערבי.

ישנה חשיבות רבה לחשיפת האוכלוסייה העזתית אל תכנים חיוביים, לא רק מניעת חשיפה לתכנים מסיתים. אנו יוצאים מנקודת הנחה כי לא נוכל למנוע הסתה באופן טוטאלי, כמו גם גיוסם של מחבלים, אך עם תכני חינוך והסברה מתאימים נוכל לצמצם את האפקט של ההסתה לתכנים אליהם האוכלוסייה העזתית תיחשף הרבה פחות מאשר תכנים בוני שלום.

כל זאת כחלק מ"תכנית ההבראה לחבל עזה".

book-2477164.jpg

בתי ספר

למדינת ישראל ניסיון רב בחינוך במגזר הערבי, הן בקרב ערביי ישראל מקום המדינה והן בקרב תושבי מזרח ירושלים. במזרח ירושלים ניסיון לא מוצלח בצנזורה של תכנית הלימודים הפלסטינית (הת'ווגיהי), והפעם נדרשת עבודה מקיפה לצורך בניית מערכת החינוך בעזה בצורה מקיפה וטובה מלכתחילה, תוך משיכת תכנים ממקורות מוצלחים יותר כגון החינוך הערבי- ישראלי.

ניהול מערכת החינוך יתבצע באמצעות גורמי השלטון המקומיים בשיתוף פעולה הדוק עם מערכות שלטון ישראליות, תוך שמירת יכולת פעולה חופשית על ידי הצד הישראלי להחליף עובדים או להתערב בכל פעולה חינוכית שהיא.

קבוצות החשיבה יחולקו לפי גילאים שונים, בכל המסגרות החינוכיות מגיל אפס ועד סיום מבחני הסיכום של בתי הספר לקראת הלימודים בהשכלה גבוהה.

קבוצות החשיבה יחולקו גם בהתאם לתחומי עניין: לימודי אסלאם, היסטוריה, ספרות, אזרחות, כללי.

כיתה לבנות ערביות

השכלה גבוהה

קבוצות חשיבה לצורך הסרת תכנים מסיתים מתחומי מדעי הטבע, גיבוש תכנים חיוביים בתחומי מדעי החברה ומשפטים.

התאמת תנאי הקבלה לאוניברסיטאות אל תכנית הלימודים המתגבשת עבור בתי הספר.

university-105709.jpg

תקשורת ואירועי תרבות

סגירת גופי תקשורת ותרבות מסיתים, פיקוח וקידום תכנים חיוביים.

באינטרנט, ברשתות החברתיות, גורמי חדשות (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט ועוד).

קבוצת החשיבה תסקור את הגופים המובילים מבחינת פופולאריות ברצועת עזה ותגבש דרכי התמודדות בהתאם, כמו גם הקמת גופים חדשים.

Microphone

מוסדות דת

קבוצות החשיבה יתעסקו בגיבוש תכניות לימודים במסגרת מכונים ללימוד אסלאם, הפחתת אלמנטים רדיקליים בבתי הדין השרעיים והגברת אלמנטים חיוביים, מניעת הסתה במסגדים.

יגובשו אמצעי אכיפה ופיקוח כנגד הסתה וכן עידוד תכנים חיוביים.

Muslim Man Praying

הצטרף אלינו

התנדב/ קח חלק בעיצוב התכנית/ תרום/ עקוב

  • Facebook
bottom of page