top of page

ירושלים- בין עצמאות לנכבה


​היום בו אנו חוגגים את איחוד ירושלים תחת ריבונות ישראלית נופל השנה בין חגיגות ה-70 למדינת ישראל שחגגו הישראלים ב-19 לאפריל ל"אבל" הנכבה שיציינו הפלסטינים ב-15 למאי. מסורת העצמאות מול הנכבה ממשיכה איתנו מאז 1948, למרות שינויים רבים הכוללים את התפתחותה של ישראל למעצמה טכנולוגית וכלכלית ושיתוף פעולה של חלק ממדינת ערב עם מדינת ישראל כנגד האיום הגדול ביותר באזור- איראן.

אני זוכר את האסיפה הערבית ב-1968 בסודן, כאשר המנהיגים הערביים הכריזו של שלושת ה"לא" מול ישראל: לא להכרה, לא לשלום ולא לנורמליזציה. הסלוגן הזה כמעט ונעלם היום. היחסים המאוד פומביים של ישראל עם חלק ממדינת ערב הם כבר לא סוד, כולל אימונים צבאיים משותפים עם מדינות ללא קשרים דיפלומטיים רשמיים.

הסטטוס קוו שעליו חיינו זמן רב מדי, אנו הפלסטינים, הוא הטוטליטריות הרודנית הבלתי פוסקת של הרשות הפלשתינית, האוחזת נואשות בשלטון. הרשות הפלשתינית ממשיכה במדיניות ההסתה שלה, מחנכת את הנוער הפלסטיני בבתי הספר של הרשות הפלסטינית ובאונר"א עם אידיאולוגיה שמטרתה המשך הסכסוך, דמוניזציה ואי הכרה בישראל. העולם מתחיל להבין ולהוקיע את הרשות הפלסטינית כמי שנותנת מימון וחסות לטרור ורצח של ישראלים חפים מפשע, וכן למנוע תקציבים בשל כך. גם אונר"א מילאה תפקיד נכבד בהמשכו של סטאטוס קוו זה, בעצם השארת הפליטים כבני ערובה במשך 70 שנה במחנות, ללא פתרון.

הסתכלות על מפת המזרח התיכון והטרור האסלאמי, מגלה שהסכסוך הישראלי- פלסטיני הוא ככל הנראה הסכסוך המתורבת ביותר במזרח התיכון. תראו מה קורה בלוב, בעיראק, בסוריה ובתימן, והשוו אותה ל-70 שנות המלחמה שלנו וההבדלים מזעזעים. ישראל מצילה את חייהם של אויביה "הסורים" על בסיס יומיומי, ואילו מחמוד עבאס צוטט באומרו כי הוא מעדיף שפלסטינים המתגוררים במחנות פליטים סורים "ימותו" במקום לברוח ממחנות הפליטים, על מנת שלא לאבד את סטאטוס 'זכות השיבה' של הפליטים על פי אונר"א.

כיום, הערבים נהנים מישראל בעודם מחשיבים אותה כאויב. תארו לעצמכם, אם הערבים יתחילו להחשיב את ישראל כחברה? אנחנו הערבים מחזיקים מפתח לחיים טובים יותר. הנכס הגדול ביותר שלנו יכול להיות הקרבה לשכנינו שיכולים להיות החברים הכי גדולים שלנו, במקום האויבים הגדולים ביותר.

אני מברך את ידידי הישראלים ליום העצמאות ה -70 שלהם ויום ירושלים ה-51, תוך כדי שליחת מסר של תקווה ואופטימיות לאחיי ואחיות הערבים, שיגיע יום חדש ומנהיגים ומדינות ערביות מתונות יותר יביאו אותנו אל שלוש "כן": כן להכרה, כן לנורמליזציה וכן לשלום עם ישראל!

את זה אנחנו מקדמים בארגון "ערבים עם ישראל", המעודד תמיכה והזדהות אוכלוסייה ערבית עם מדינת ישראל.

*באסם עיד הוא חבר ב"ערבים עם ישראל", אנליסט- פוליטיקה ירושלמי, חלוץ זכויות אדם ופרשן מומחה לערבים ופלסטינים.

Picture By Dianad23 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

العلامات:

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page